Avís legal

AVÍS LEGAL
Aquesta pàgina web ha estat creada per Electricitat Manlleu, S.L.L . El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web.
El nom del domini www.electricitatmanlleu.com està registrat a favor de Electricitat Manlleu, S.L.L. (CIF: B-61440376 , Avd de Roma, 202. 08560 Manlleu. Tel: 93 850 68 73)

2. Propietat intel·lectual de la web.
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Electricitat Manlleu, S.L.L, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Electricitat Manlleu, S.L.L. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços.
Electricitat Manlleu, S.L.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web.

4. Tractament de dades de l'usuari.
Sense prejudici del previst en l'indicat en el formulari de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Electricitat Manlleu, S.L.L. al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

5. Legislació i jurisdicció aplicable.
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

 

 

 


 
Serveis Novetats Botiga Contacte